Moderní
Fitness centrum

Všeobecná sportovní příprava

Všeobecná sportovní příprava je projekt pod záštitou naší neziskové organizace Fitness Freedom race team z.s. určený pro děti školního věku.

O co tedy vlastně jde?

Všeobecná sportovní příprava je kroužek, který začal v roce 2016 a zaměřuje se na rozvoj mimoškolních pohybových aktivit dětí školního věku. 

Myšlenkou, která nás vedla k založení VSP je objevovat a podpořit sportovní nadání účástníků kroužku. 

Jedná se o mimořádný projekt, který nemá v okolí obdoby a těší se velké oblibě, jak dětí a rodičů, tak i široké veřejnosti. Kroužek vedou certifikovaní trenéři, kteří jsou špičkou ve svém oboru a to převážně Darina Zemanová a Jaroslav Stehlík. Oba dva jsou velmi zkušení instruktoři, kteří se nadále vzdělávají v oboru a rozšiřují neustále svoje znalosti.

Za dobu fungování kroužku byly některé lekce, v rámci zpestření, svěřeny i jiným instruktorům z atletického prostředí. Několik lekcí proběhlo pod dozorem předního českého trenéra karate a sebeobrany Antonína Grůzy. 

Kroužek je rozdělen na dvě skupiny dětí a to na mladší a starší. Mladší skupina je určena pro děti od třetí do páté třídy základní školy a skupinu pro starší děti mohou navštěvovat školáci od šesté do deváté třídy. 

Cílem kroužku je rozvíjet pohybové aktitivy a zdravé návyky u dětí. V dnešní době, kdy je v popředí technologický vývoj, je velmi důležité dbát ná správný rozvoj pohybového aparátu právě u dětí. Za různé dysbalance mohou především zlozvyky týkající se špatného držení těla, se kterým se děti setkávají denodenně ve školních lavicích nebo u počítače. I proto je kladen důraz na osvojení si správných pohybových vzorců. Velmi velká váha je přikládána snaze o naučení se pracovat se svalovými skupinami a využívat je při běžných každodenních aktivitách. Jedním ze základních prvků kroužku je také rozvoj mobility a posílení středu těla. 

Za dobu existence kroužku se u nás "protočilo" bezmála 200 dětí. Získané zkušenosti a pohybové návyky mohou děti využívat při svých dalších sportovních aktivitách, ať už jsou jimi fotbal, stolní tenis nebo házená a mnoho dalších sportů. 

Všeobecná sportovní příprava probíhá na etapy. V každém roce je rozdělena na dvě pololetí. První pololetí začíná 1.9. a končí 31.1. a druhé začíná 1.2. a končí 30.6. 

Kde cvičíme?
Využíváme dva sály v clubu. Jeden na TRX, Indoorcycling a různé pohybové aktivity, ve druhém jsme trénovali karate a učili se stojku. Ve funkční zóně jsme se učili správně vyskočit na překážku a zdolat ji. V letních měsících jsme se podívali ven na stezku bosou nohou.

Co používáme za nářadí?
Ačkoli cvičíme převážně ve Fitness Clubu, zapomeňte na činky a stroje! Cvičíme jen s vlastní vahou těla nebo používáme různé balanční a gymnastické pomůcky. 

A na co se můžete těšit tento rok?
Samozřejmě na Darinu a Jarka, ale na lekcích se objeví i instruktork TRX Lukáš Hála  Velkou peckou bude lekce Thai Boxu pod vedením Petra Heneše

Přihlašovat se můžete již nyní prostřednictvím mailu na info@fitnessfreedom.cz nebo na tel: 778 743 443 (Přihlášení platné po odevzdání přihlášky a jejím uhrazení)

My už se těšíme a co vy?

Soubory ke stažení

Fotogalerie

Líbí se Vám tato stránka?